Kailanan ng Pangngalan – Isahan, Dalawahan, Maramihan (Set B)

Punan ang tsart ng pangngalan na isahan, dalawahan o maramihan.

Click here to print -> Kailanan ng Pangalan (Set B)

Comments

  1. Arlene Amancio says

    Hi! I’m a mother of three. a preschooler, a grade 4 and a grade 5. your site has been very helpful to me. thank you very much. more power to you and God Bless.

Speak Your Mind

*