Kasarian ng Pangalan (Set B)

Isulat ang katumbas na kasarian.

To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan – Set B

Speak Your Mind

*