Pang-Uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set D)

Bilugan ang pang-uri at isulat ang L kung lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit. (15 items)

Worksheet Contributed by Cheryl Gatchalian

Click here to print -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set D

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set D (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you Cheryl's Worksheets!

TheGoMom signature

Speak Your Mind

*