Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set E)

Panuto:  Bilugan ang tamang pang-uri sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap. (15 items)

Worksheet Contributed by Cheryl Gatchalian

Click here to print -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set E

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set E (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Cheryl's Worksheets!

TheGoMom signature

Speak Your Mind

*