Pang-uring Pamilang – Set A

Tignan ang pagkakaayos ng mga lugar.   Isulat ang nararapat na pang-uring pamilang ayon sa panaklong. (7 items)

Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (8 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set A

Comments

  1. Jean De LEon says

    Hi! thank you so much for sharing your worksheets to moms like me. Anyway, i was trying to print the Filipino Worksheet regarding Pang-uring Pamilang and Panlarawan…but after clicking download, nothing happens…i usually get worksheet from your site, this is the first time i have encounter this. Thanks!

Speak Your Mind

*