Pangatnig Worksheet Set A

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set A

Comments

  1. rebecca diya says

    Thank you for providing us worksheets that my kids could use considering that the textbook they are using here in riyadh saudi is limited…

  2. hi kindly send me an example of pangatnig

Speak Your Mind

*