Panghalip Pambagay

Isulat ang PANGHALIP PAMBAGAY (ito, iyan, iyon) na angkop sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Pamatlig – Pambagay – Set A

Speak Your Mind

*