Panghalip Panlunan

Isulat ang tamang panghalip na panlunan (dito, diyan, doon, rito, riyan, roon).

Click here to print -> Panghalip Pamatlig - Panlunan Set A

Comments

  1. Maraming salamat! Hulog ka ng langit! Your worksheets are very helpful. May God bless you and your family with good health, peace of mind and security at all times.

Speak Your Mind

*