Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak Worksheet (Set A)

Isulat ang K kung kongkreto ang pangngalan , DK kung di-konkerto at L kung Lansak. (16 items)

Bilugan ang pangngalan sa pangungusap.  Isulat sa patlang kung ito ay kongkreto (K), di kongkreto (DK) o lansak (L). (10 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak (A)

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak (A) (same as above)

 

Comments

  1. bakit poh ung ibang worksheet may password?? thnx poh

    • Hi Rhes! Lahat ng worksheet ay libre at hindi kailangan ng password, maliban sa mga worksheet na may answer key. Pero pareho lang ang laman answer key lang ang pinagkaiba:-)

  2. Pinky Serafica says

    Your website rocks! Salamat, salamat!

Speak Your Mind

*