Pantig – Pagpapantig ng Salita Worksheet (P, KP, PK, KPK)

Pantigin ang bawat salita.  Gumamit ng gitling sa pagpapantig.  Isulat ang bilang ng pantig sa kanan at ang P, KP, PK o KPK  ng unang pantig.

Ex.    KPK                        sundalo                                    sun-da-lo                        3

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pantig – Pagpapantig ng Salita (P, KP, PK, KPK)

Click here to print -> Pantig – Pagpapantig ng Salita (P, KP, PK, KPK)  (same as above)

Speak Your Mind

*